andragogicka konferenceÚčastníci našich seminářů vědí, že se bez úkolu ze semináře neodchází. Jaký význam mají úkoly pro ukotvení znalostí získaných na semináři, jsme na konkrétních příkladech představili na mezinárodní Andragogické konferenci v Praze.

Zpracování zadaných úkolů v praxi nutí účastníka k přemýšlení a přispívá ke zvědomění postupů. Vzájemná komunikace v průběhu období, od jednoho do dalšího setkání, dává nám lektorům zpětnou vazbu, jak účastník tématu porozuměl a na čem je potřeba dál pracovat.

K našemu překvapení se ukazuje, že není zcela běžné, aby byl lektor i po semináři součástí zavádění naučených postupů do praxe. Být připraven ke konzultaci po telefonu, zareagovat radou na e-mail nebo snad operativně uskutečnit osobní konzultaci, je časově i profesně skutečně náročné. Navíc, cena za seminář se touto službou nenavyšuje. Těší nás, že si touto cestou budujeme svou jedinečnost a je našim cílem práci i nadále zkvalitňovat.
Za přednášku s praktickým výstupem jsme získali osvědčení „KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013".

osvedceni