Zaujali jsme vás? Neváhejte a volejte: +420 608 367 368 nebo pište na info@growupacademy.cz!

O Grow up academy

Jsme vzdělávací společnost s týmem řešitelů, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům i firmám zvyšovat výkon, podporovat jejich dlouhodobý růst, usilovat o jejich osobní i profesní rozvoj prostřednictvím vzdělávání v oblasti měkkých dovedností. Má-li být dosažen úspěch, je nezbytné, aby bylo docíleno harmonie, což je předpokladem k radosti z výsledků. Vzdělávací programy připravujeme po důkladné analýze současné situace zadavatele a společném definování požadovaného stavu. Programy obohacujeme výstupy vlastního průzkumu.

Specializujeme se na obchodní sítě, sítě přímého prodeje, finančně poradenský segment a další segmenty komerčního trhu, ve kterých se očekává stabilita týmu a udržení či zvýšení výkonu. Máme vypracované know-how na podporu a rozvoj cílové skupiny OSVČ, obchodníků a manažerů.

Způsob naší práce:

 • Praxe – Principy – Prožitky

  • Naše školení a know-how vychází z praxe. Sami podnikáme a principy, které vás učíme, sami reálně používáme. Mimo semináře pracujeme s klienty v terénu při reálných situacích.
  • Tyto praktické znalosti a naše osobní zkušenosti metodicky transformujeme do principů, které vás naučíme na našich seminářích. Semináře propojujeme s technikami NLP.
  • Prožitkovým učením si osvojíte nové poznatky sami na sobě a vědomě je ukotvíte ve svých dovednostech.
 • Princip: NEVĚDOMÍ - VĚDOMÍ - NEVĚDOMÍ

  • N – NEVĚDOMÍ: Podobně jako babička se svými koláči je mezi námi spousta úspěšných lidí, kteří však nedokážou vědomě popsat příčiny svých úspěchů.
  • V – VĚDOMÍ: Pomocí metodických postupů a principů vás naučíme uvědomit si, pojmenovat a zatřídit osvědčené procesy, které vedou k výsledkům.
  • N – NEVĚDOMÍ: Pravidelným opakováním a akčním plánem do praxe ze semináře si účastníci vytvoří ve své mysli nové návyky, které se po osvojení stávají plně automatizovanými...
 • Výkon, výkon, výkon...

   Výukové programy jsou zaměřené na vyvolání a docílení požadované změny, ať už změny v myšlení a osobním přístupu k docílení vlastního požadovaného stavu, tak především k docílení změn výkonových.

"Každý člověk, který hledá cestu jak uspět a být v životě šťastný, je pro nás vítěz"

Grow Up Academy