Školení bylo naplánováno na 4 dvoudenní semináře zhruba po měsíci. Přemýšlel jsem o tom, že tento čas využiji mnohem efektivněji, než abych poslouchal to, co jsem již mnohokrát na různých seminářích a školeních slyšel a zažil. Protože jsem zvědavý člověk, tak jsem se nakonec přihlásil.

Ještě první den, kdy v úvodní části probíhalo tzv. „zahřívací kolo", jsem byl skálopevně přesvědčený, že mě nic nemůže překvapit. Všichni jsme se vzájemně poznávali, jak manažeři vzájemně, tak všichni s lektory paní Vlastou Ulbrichovou a Jirkou Teslíkem.

Atmosféra byla pohodová a lektoři se nám všem nenápadně cílenými otázkami dostávali „pod kůži."Pochopitelně smyslem bylo to, aby nás co nejlépe poznali a mohli tak efektivně vést celý seminář.

A najednou jsme si postupně uvědomovali, že některé oblasti našeho každodenního konání začínáme lépe vnímat a chápat problémy, o kterých jen z části přemýšlíme, umíme najednou pojmenovat.

I po tolika letech mých zkušeností s řízením poměrně velkých pracovních kolektivů jsem si uvědomil, že dnes je odlišná situace, vše kolem nás se vyvíjí a mění a tedy i způsob a jednotlivé techniky vnímání lidí a jejich řízení se také musí změnit.

Také jsem čekal, že lektoři budou dobře zvládat jednotlivá témata odborných seminářů, protože mají nastudovanou odbornou literaturu. Jenže to je právě to, že takové semináře jsou dosti nudné a únavné. Všichni jsme byli mile překvapeni při kladení našich dotazů, že paní Ulbrichová a pan Teslík, nejenže měli vše dobře nastudované, ale hlavně měli nepřeberné množství zkušeností z praxe. To se velmi projevovalo při diskusích v průběhu všech seminářů, ale také večer při neformálních rozhovorech.

Milé a velmi účinné bylo i přiměřené množství praktických ukázek při řešení různých problémů a procvičování některých technik. Dokonce jsme dostávali „domácí úkoly", ve kterých jsme měli možnost postihnout různé oblasti našich stávajících pracovních problémů a pak jsme společně hledali nejlepší řešení.

Mnoho získaných zkušeností z tohoto semináře uplatňuji v každodenní práci, a proto jsem rád, že jsem se jej mohl zúčastnit.

Vladimír Špráchal, obchodní manažer Hradec Králové