Co se nám podařilo?

  • splnit celkový plán HOP za rok 2007 na 107%
  • splnit plán HOP v sedmi obchodních skupinách z deseti
  • splnit plán rozvoje sítě na celkový počet 93 PAE FT
  • obzvlášť pozitivní je nárůst počtu PAE v kategorii PAE II
  • posun tří MOS do pozice GRA
  • úspěšně zvládnout všechny tři vlny konverze životního pojištění atd.

V průběhu celého roku jsme se na školeních a konzultacích setkávali s lektorkou Vlastou Ulrichovou.

Ke každému školení měla individuální přístup, byla vždy dobře připravena a k nastíněnému problému přistupovala s profesionálním nadhledem. Obsahová náplň školení, forma, zvolené případové studie, srozumitelnost výkladu, připravené podklady i osobnost lektorky byly vždy plně vyhovující. Po ukončení školení proběhlo vždy z její strany zhodnocení a byla nám předána zpětná vazba, se kterou jsme mohli na regionu dále pracovat, což hodnotíme velice pozitivně.

Tímto děkujeme paní Vlastě Ulbrichové za celoroční práci pro náš tým.

Ing. Iva Tuhá, regionální ředitelka Ostrava