Aplikované NLP

Neuro-lingvistické programování

 • Víte, co má mozek, řeč a smyslové vnímání společného s naší úspěšností?
 • Vyvolává ve vás pojem Neuro-lingvistické programování něco naprosto neznámého?
 • Taky občas přemýšlíte nad tím, co je potřeba rozvíjet napřed, zda „Dovednosti nebo Duši"?
 • Pokud ve vás vyvolává toto téma zvídavost, čtěte dál o jeho využitelnosti v praxi.

"Vše začíná i končí u nás samotných. Přesto, že známe postupy, principy a máme spoustu dovedností, je občas někde zrada, která nás nepouští dál k úspěchu a vlastní spokojenosti."

Co je „Neuro-Lingvistické Programování" (NLP)?

NLP lze představit jako proces modelování jedinečných, vědomých i nevědomých vzorců chování člověka tak, aby byl schopen dosahovat vynikajících výsledků, a vytváří koncept, který lze využít jak při vedení lidí, komunikaci, obchodování, týmové práci a koučování, tak i v běžném osobním životě.

Neuro = symbolizuje vnímání světa pomocí mysli, těla a smyslů. Prostřednictvím smyslového vnímání sbíráme data z okolí a dále je zpracováváme, ukládáme a případně vyvoláváme zpět do vědomí.

Lingvistické = schopnost vést vnitřní monolog a předávat své myšlenky druhým lidem verbálně, prostřednictvím řeči.

Programování = máme naučené vzorce chování, systém hodnot, názory a přesvědčení, které hrají výraznou roli při našem rozhodování. Současné jednání má kořeny v událostech, které se v našem životě dříve odehrály.

Techniky NLP aktivně využíváme na seminářích!

Náš certifikovaný specialista NLP-Master {ln:tym-grow-up-academy 'Vlasta Ulbrichová} vám pomůže pomocí nástrojů NLP překonat či odstranit bariéry starých programů v manažerské i {ln:poker-obchodnika 'obchodní} činnosti, ale také v osobním životě a pomůže nastartovat další růst vaší osobnosti.

Co je cílem v naší práci s technikami NLP?

Dosáhnout požadované změny v myšlení, jednání a jakékoli lidské činnosti a to s využitím toho nejlepšího co v sobě máme ukryto.

Aplikované techniky NLP Vám pomohou:

Techniky NLP

 • stanovit si cíle a strategii v pracovní i osobní oblasti
 • zlepšit komunikaci se sebou i ostatními
 • odstranit nebo změnit to, co vám brání v úspěchu
 • zjistit, co opravdu chcete
 • zlepšit vztahy a pochopit, kde v nich děláte chyby
 • lépe zvládat stres
 • najít potřebnou motivaci

Naučíme vás techniky, které vám odstraní bariéry, nastartují akci, ověří motivaci, a které budete schopni používat i po ukončení semináře, např.:

 • Kotvení (vnitřních zdrojů a požadovaných pocitů, pro potřeby vyvolání si požadovaného stavu)
 • Submodality (nejrychlejší způsob jak dojít ke změně ve vašem podvědomí)
 • Pozice vnímání (pohled na situaci z několika pozic a otevření mysli k nalezení řešení např. při konfliktech, přípravě na jednání s klientem..)
 • Strategie tvořivosti (umět být v pravou chvíli Snílek, Realizátor či Kritik, pomůže vytvářet rovnováhu při dosahování požadovaného cíle)
 • Neurologické úrovně (hierarchické úrovně, jejichž změny ovlivňují budoucí požadovaný stav)
 • Změna rámce (umění přerámcování negativních vyjádření do pozitivního vnímání, dává událostem jiný smysl a mění se také reakce a chování člověka)
 • Práce s přesvědčením (..jsem přesvědčený, že...., nový rozměr práce s přesvědčením uvolní mysl k další pozitivní akci)
 • Dlouhodobý cíl na časové ose (popsání současného stavu, definování požadovaného stavu, ověření motivace, hledání zdrojů k dosažení cíle pomůže nastartovat proces v profesním i osobním prostředí)
 • ... a mnoho dalších technik z modelu NLP