Základní obchodní principy II - výtěžnost!

 • Najdete vždy ty správné otázky, kterými rozpovídáte klienta?
 • Dokážete v rozhovoru získat víc informací než pouhá fakta?
 • Dokážete vytěžit příležitosti?
 • Umíte pracovat s užitky a připravit atraktivní nabídku?
 • Víte si rady s námitkami?
 • Zvládáte alespoň deset způsobů, jak si říct o obchod?
 • Umíte si vyžádat doporučení na dalšího klienta?

Cílem semináře je naučit se, jak zvýšit výtěžnost; naučit se zvládat námitky; naučit se používat techniky vedoucí k uzavření obchodu a tím dotáhnout obchod k požadovanému výsledku.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • používat vhodné otázky v různých fázích rozhovoru
 • vést rozhovor do hloubky s cílem získat informace o faktech a důležitosti
 • vytěžit z rozhovoru všechny příležitosti pro přípravu kvalitní nabídky
 • jak zvolit přijatelnou argumentaci se znalostí užitků a prezentovat nabídku
 • zvládnout námitku klienta
 • využít minimálně dvanáct způsobů, jak si říct o uzavření obchodu
 • jak požádat o doporučení na dalšího klienta
 • dohodnout si jasný závěr na konci jednání