Tvorba databáze a první kontakt

 • Jste ve svém podnikání odkázáni na práci s vlastní databází kontaktů?
 • Dochází vám zdroje pro doplnění databáze?
 • Máte zábrany požádat klienta o doporučení vaši práce dalším lidem?
 • Odkládáte rozhodnutí zvednout telefon a sjednat si schůzku?
 • Jste neobratní při navazování prvního kontaktu s klientem?
 • Chtěli byste umět sebejistě vzbudit zájem?

Cílem semináře je naučit se využívat možnosti pro vytváření a doplňování databáze kontaktů; naučit se vzbudit důvěru, zvědavost a zahájit rozhovor při prvním kontaktu s klientem.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • nalézt potenciální zdroje pro tvorbu aktivní databáze
 • motivovat klienta k získání doporučení na další kontakty
 • pracovat s databází i do budoucna
 • vést telefonický rozhovor s cílem dostat se na „židli"
 • zvládnout argumentaci při námitkách v telefonu
 • prodat sám sebe, firmu a službu na osobní schůzce s klientem
 • vzbudit důvěru a zvědavost klienta
 • plynule začít rozhovor
 • pracovat s cíli a udělat jasný závěr na konci schůzky