Komunikační dovednost obchodníka

 • Potkáváte se ve své obchodní praxi se situacemi, kdy potřebujete vyjednávat podmínky pro uskutečnění obchodu?
 • Chce vás protistrana vmanipulovat "do kouta" a vy nevíte jak z toho ven?
 • Chybí vám "Poker face" při vyjednávání?

Cílem semináře je naučit se vyjednávat podmínky oboustranně výhodné spolupráce v obchodních jednáních.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • přijmout vyjednávání jako zábavnou výzvu a hru
 • udělat dobrou přípravu na jednání
 • aktivně pracovat se třemi proměnnými ve vyjednávání
 • pracovat s vějířem maximálního a minimálního cíle
 • využívat v argumentaci užitky
 • nepoužívat slevu jako jediný nástroj pro dosažení dohody
 • vidět rozdíly v agresivním-submisivním-asertivním přístupu a umět využít konstruktivní způsob jednání v dané situaci
 • jak reagovat na negativní taktiky
 • jak odhalit druhou stranu, když se pokouší manipulovat a zaujmout asertivní postoj
 • jak se vyhnout negativním reakcím a projevům v průběhu jednání
 • řešit konflikty pěti různými strategiemi s důrazem na výsledek