Kouzelníkem v komunikaci

 • Jste v komunikaci se sebou samým a ostatními nejistý?
 • Víte jaké předpoklady pro zvládnutí pohodové komunikace si přinášíte z minulosti? Umíte s tím pracovat?
 • Umíte rozpoznat rozdíl mezi vrozeným a naučeným chováním?
 • Víte, kdy je asertivity moc a kdy naopak málo?
 • Víte, jaké překážky vám přináší agresivní nebo submisivní chování?
 • Umíte vyjádřit svá přání, pocity a názory bez pocitu viny?

Cílem semináře je naučit se rozpoznávat rozdíl mezi chováním vrozeným a naučeným; umět využívat vhodné komunikační postupy a nástroje při řešení situací v běžném sociálním prostředí; posílit svou sebejistotu v komunikaci sám se sebou.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • porozumět interakci v komunikaci postavené na roli „Rodič – Dítě – Dospělý"
 • pracovat s výměnou informací na základě podnětu a reakce
 • odblokovat některé bariéry, které vás v komunikaci brzdí (s bariérou hlubšího charakteru se pracuje na osobním koučinku)
 • sdělovat jasně a přesvědčivě své potřeby, přání a názory
 • poskytnout zpětnou vazbu na to, co je vám příjemné či nepříjemné
 • rozpoznat rozdíl mezi „Požádáním o laskavost a Vznesením požadavku"
 • řešit konflikt, který je nedorozuměním
 • jak docházet v řešení konfliktů k výsledku výhra – výhra
 • mít radost z vlastní sebejistoty při zvládnutí komunikace podle vašich představ