Manažerská komunikace

 • Řešíte situace, při kterých vaše komunikační zdatnost občas selhává?
 • Zvládáte účinně poskytnout zpětnou vazbu s cílem vyvolat změnu?
 • Umíte zvolit správnou strategii při řešení konfliktů?
 • Dokážete si vyjednat podmínky pro efektivní spolupráci?
 • Máte občas potíže předat a přijmout kritiku?

Cílem semináře je naučit se při řešení manažerských situací používat „klidnou sílu", což znamená zvládnout emoce a používat odpovídající argumenty; naučit se zvládat konflikty s cílem výhra na obou stranách.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • porozumět odlišným přístupům k řešení konfliktů z pohledu typologie osobnosti
 • poskytovat účinnou zpětnou vazbu k pozitivním i negativním situacím a výsledkům
 • řešit konflikty pěti různými strategiemi s důrazem na výsledek
 • porozumět výhodám i nevýhodám jednotlivých strategií
 • používat zásady pro vyjednávání podmínek
 • předávat a přijímat kritiku
 • vidět rozdíly v agresivním-submisivním-asertivním přístupu a umět využít konstruktivní způsob chování pro danou situaci
 • využívat efektivní komunikaci pro posílení sebejistoty v jednání s nadřízeným a lidmi v týmu