Sokratovský koučing

Sokratovský koučing"Poznání je vlastně rozpomínání..."

Občas se lidé mylně domnívají, že je koučink určen především těm méně výkonným. Opak bývá pravdou. Koučování dokážou maximálně využít především lidé, kteří již jsou výkonní, často na špici a chtějí se na ní udržet, případně jít až na hranici svého potenciálu.

Lidé si najímají kouče, aby si ujasnili své osobní vize, životní priority, podívali se na svůj život z odstupu a nalezli svou jedinečnou životní cestu ke spokojenosti.

Rolí kouče je být průvodcem, jenž pomáhá koučovanému najít ty nejlepší odpovědi, pravdy a řešení a někdy i sílu dotáhnout do konce vysněné vize a projekty, či uvědomit si nové možnosti rozvoje.

Kouč pomáhá koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem, jaká je jeho současná situace a jaké jsou ty nejlepší cesty mezi vizí a realitou. Výsledkem každého sezení by měl být akční plán a vysoká míra motivace plán uskutečnit.

Nikdy nečekejte od kouče rady! Na rozdíl od trenéra nebo konzultanta, kteří říkají klientovi, jaké jsou ty nejlepší postupy a dávají konkrétní řešení, kouč lidem návody nedává, ale pomáhá je objevit.

Klíčová slova u koučování jsou důvěra, uvědomění a odpovědnost. Aby koučování mohlo fungovat, je potřeba, aby kouč zaujal určitý postoj. Postoj, že lidé si zaslouží důvěru, mají k dispozici všechny zdroje, které potřebují ke svému růstu a dokážou převzít odpovědnost za sebe i svoji práci.

Propojením technik NLP s koučováním podle námi aplikovaného modelu GROW vzniká prostor pro zcela netradiční přístup k dosažení požadovaných výsledků a plné spokojenosti klienta.