Kurz byl naplněn velmi poučnými a zajímavými interaktivními cvičeními, při kterých si účastníci mohli uvědomit svoje rezervy, silné a slabé stránky, na kterých je třeba pracovat. Dle mého názoru i vyjádření většiny účastníků paní Vlasta prokázala, že patří ke špičce ve svém oboru. Měj se moc hezky a někdy na viděnou.

Mgr. Marie Marková, PhD., Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů