vlastaulbrichova2
 • Vlasta Ulbrichová, těší mě!

  Moje motto je: "per aspera ad astra" ...pokud se nebojíte překážek, pojďme spolu hledat cestu ke hvězdám.

  Můj osobní facebook

  Každý člověk má v sobě ukryto něco, co mu pomůže dosahovat těch nejlepších výsledků. Je pro mě obrovskou výzvou to "něco" u účastníků školení objevovat. A vidět následně jejich radost z lepších výsledků je pro mě opravdové afrodiziakum.

 • Já, člověk

  vlastaulbrichova3Jsem máma, manželka, lektor, kouč, konzultant a podnikatelka. To vše se promítá v mých zkušenostech.

  Před nedávnem se mě na semináři jedna účastnice zeptala: „Jak dlouho ti trvalo, než ses dostala tam, kde dnes jsi?" Chvíli jsem přemýšlela, v rychlosti se mi promítl celý můj dosavadní život a na to jsem odpověděla velmi jednoduše: „54 let". Jsem příkladem toho, že nikdy není pozdě začít pracovat na rozvoji své osobnosti.

  Jsem člověk, který se nebojí překážek, svým optimismem, vůlí a vytrvalostí využívám příležitosti k růstu své osobnosti. Naplňuje mě učit růst i ostatní. Mým cílem je být motivátorem svým svěřencům a ukazovat jim cestu jak se nevzdávat při dosahování jejich cílů. Uvědomuji si, že každá profese, kterou jsem kdy vykonávala, obohatila můj život novými zkušenostmi a příběhy, které je možné zasadit do principů a zásad. Ty jsou zdrojem pro zvědomění postupů. Mou vysokou hodnotou, kterou se řídím, je úcta k člověku. Jsem přesvědčená, že mám stále co objevovat.

 • Já, odborník

  vlastaulbrichova4Již 30 let mě aktivně provází obchodní prostředí. Od prvních krůčků za pultem v železářství, přes akviziční činnost ve finančním poradenství po komplexní, obchodní procesy v prostředí komerčního vzdělávání.

  Od roku 2004 podnikám ve vzdělávání dospělých. Působila jsem ve 40 společnostech, ve většině případů na dlouhodobých rozvojových projektech. Svou profesní, lektorskou kariéru jsem nastartovala a dlouhodobě rozvíjela partnerskou spoluprací se vzdělávací společností Akademie Orlita.

  Zaměřuji se na oblast řízení obchodu, akvizici, psychologii obchodu, obchodní komunikaci, odblokování osobnostních bariér v práci s klientem. Rozvíjím dovednosti manažerů především v oblasti podnikatelského myšlení, řízení výkonu obchodní sítě, tvorby týmu, snížení fluktuace, motivace, manažerské psychologie. Výrazně se podílím na nastartování a rozvoji úspěšného podnikání u cílové skupiny OSVČ.

  Jsem absolventem Univerzity Jana Amose Komenského v Praze obor Andragogika a certifikovaným lektorem NLP s kompetencí pro používání technik neuro-lingvistického programování na úrovni „Master in the art of NLP". Tyto techniky propojuji s výukovými programy a koučingem. Přínos tohoto propojení spočívá v otevření mysli, odblokování bariér a nadefinování akčních kroků k realizaci cíle.

 • CZBMJ = Co Z toho Budu Mít Já

  Tato zkratka je součástí výkladu na seminářích obchodních dovedností. Klienta či zákazníka téměř vždy zajímá, co mu je nabízeno, ale především co z nabídky bude mít on. Dovolte mi, abych Vám přiblížila, co získáte absolvováním seminářů s následující tématikou.

   

  Oblasti, ve kterých snadno zvýším vaši výkonnost a profit:

  • Prodejní dovednosti začínajících i zkušených obchodníků
  • Prostřednictvím motivace ke zvýšení aktivity
  • Prostřednictvím tréninku obchodních principů
  • Mými praktickými zkušenostmi
  • Využitím technik Neuro-lingvistického programování

  Váš zisk: vytvoření návyku na řízení vlastních aktivit, zvýšení výkonu, schopnost rozpoznat a využít vlastní potenciál k dosažení cíle.

  Cross selling

  • Pomocí zásad kvalitní diagnózy a technik uzavírání obchodu
  • Pomocí následné péče

  Váš zisk: zvýšení profesionality, navýšení obratu, snížení stornovosti, zvýšení loajality klienta.

  Klíčové dovednosti začínajících i pokročilých manažerů

  • Změnou prodejní strategie – produktem se stává pracovní příležitost
  • Přípravou „Adaptačního programu" pro začínající obchodníky
  • Popsáním a tréninkem postupů „Řízení výkonu obchodní sítě"
  • Metodou „Situační vedení" a „Okno vývoje kariéry" k vedení jednotlivce a týmu
  • Využitím technik Neuro-lingvistického programování

  Váš zisk: posílení týmu o požadovaného kandidáta, stabilizace týmu, zvýšení výkonu, schopnost rozpoznat a využít vlastní potenciál k dosažení cíle.

  Osobnostní typologie

  • Pomocí správného rozpoznání a zatřídění charakterových vlastností, které lze efektivně využít v obchodním jednání, manažerské práci a osobních vztazích

  Váš zisk: dovednost vidět a zatřídit osobnostní předpoklady partnera v jednání, schopnost zvolit efektivní způsob přípravy a komunikace s partnerem.

  Koučink v oblasti dosahování profesních a osobních cílů

  • Pomocí průvodcovství v komunikaci
  • Podporou při definování osobních cílů a hledání zdrojů k jejich realizaci
  • Pomocí technik Neuro-lingvistického programování

  Váš zisk: svým cílům porozumíte, ověříte si motivaci k dosažení cíle, využijete vlastní zdroje k dosažení cíle, naučíte se používat podpůrné techniky vycházející z NLP.