Základní obchodní principy I - akce!

 • Máte jasno v tom, proč práci obchodníka vykonáváte?
 • Víte, co všechno patří do přípravy obchodníka?
 • Máte aktivní databázi klientů?
 • Umíte si efektivně rozplánovat aktivity?
 • Dokážete řídit svůj vlastní výkon?
 • Víte, které nejčastější užitky ovlivňují rozhodování o koupi?
 • Víte, jak vzbudit zájem u klienta?
 • Umíte se prodat?
 • Znáte principy jednotlivých fází obchodního jednání?

Cílem semináře je zvýšit aktivitu; porozumět principům jednotlivých fází obchodního jednání a naučit se, jak vzbudit zájem k dalšímu jednání u klienta.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • stanovit atraktivní cíle a postup, jak si ověřit svou motivaci
 • propočítat potřebné množství realizovaných aktivit potřebných k dosažení požadovaného cíle
 • využívat příležitosti k doplňování seznamu klientů
 • používat účinný nástroj na plánování a vyhodnocování skutečného stavu aktivit
 • rozfázovat obchodní jednání na sedm základních kroků a vydefinovat si důležité principy
 • vydefinovat si cíle, které chcete v jednání dosáhnout
 • udělat si přípravu spojenou se znalostí klienta
 • pracovat v obchodním jednání s nejčastějšími užitky, které ovlivňují rozhodnutí o koupi
 • prodat se jako profesionál a vzbudit důvěru u klienta
 • navázat vztah k prvnímu jednání